Hoofdkantoren Heijmans Rosmalen

Q3 2003 tot en met Q2 2005

Uitgevoerd door: Heijmans IBC Bouw Best

 

Projectomschrijving Hoofdkantoor Heijmans

Project bestaat uit 2 gebouwen, te weten het daadwerkelijke hoofdgebouw (rode geveldelen) en kantoor 2 (beige geveldelen). Beide gebouwen zijn landschappelijk met elkaar verbonden. Vloeroppervlakte (totaal circa 20.000 m2) bestaat uit:

• kantoorruimten

• auditorium

• parkeergarages onder verhoogde houten pleinen

• expeditie

• entreehal en verkeersruimten

• bedrijfsrestaurant met keuken

• vergadercentrum

 

Locatie

In Rosmalen op een driehoekig kavel ingesloten tussen de A59 en de Graafsebaan; één van de hoofdontsluitingswegen van 's-Hertogenbosch.

 

Kenmerken project

• Verhoogde houten pleinen

• Fundering op staal

• Plastisch vormgegeven keramische gevel

• Inbedding in bestaand landschap

• Auditorium

• Compleet inrichtingspakket